У базі 27618 реферата, 364 підручника

Як написати реферат?

    Реферат - слово латинське, на українську дослівно перекладається як написання повідомлення або публічної доповіді. Найчастіше це слово вживається для визначення послідовного, переконливого й короткого викладу або написання сутності якого-небудь питання або теми науково-практичного характеру.
    Виклад або опис сутності наукової праці, виконаної самим автором, називається авторефератом. Наприклад, автореферат дисертації на змагання наукового ступеня кандидата або доктори наук. Автореферат - це послідовний і короткий виклад роботи самого автора.

Написання реферату розділяється на два періоди:
    1. Робота над текстом і оформленням реферату.
    2. Підготовка реферату

1. Робота над текстом і оформленням реферату, складається з наступних етапів:

    1.1. Попередня підготовка. Вона виражається в уточненні назви реферату. Назва повинна бути короткою і виразною.
    1.2. Бібліографічна робота. Сюди ж входить робота з довідковим виданнями, бібліографічними вказівниками й довідниками, енциклопедіями і різного роду оглядами, перегляд газет, журналів і інших робіт.
    1.3. Первинна робота із книгами, журналами, газетними статтями й іншим інформаційним матеріалом. Первинна робота полягає в перегляді назв, змісту, вступних розділів, висновків робіт, а також у перегляді таблиць, схем і малюнків. Сюди ж входить реєстрація та відбір літератури, необхідної для написання реферату. Існують картковий і зошитовий способи реєстрації й відбору літератури для написання реферату. Краще картковий - картки при необхідності можна систематизувати, що й робиться майже всіма при написанні реферату.
    1.4. Суцільне й вибіркове читання, а також вивчення літератури і її обробка, тобто записування. Для складання реферату застосовується три види записів:
          • конспект
          • анотація
          • цитата
    Конспект - це короткий або докладний перероблений автором письмовий виклад якої-небудь роботи: твору, лекції, доповіді, або одного першоджерела. Дуже важливо виділяти в конспекті загальні положення, заголовки, теореми й формули. Текст такої копії й називається конспектом, а процес його написання - конспектуванням.
Слід зазначити, що написання об'ємного й докладного конспекту жадає від автора здатності до творчої діяльності. У докладному конспекті аврору доводиться робити відповідні пояснення, приводити приклади, становити план і коротко відповідати на питання плану, тобто записувати тези (див. нижче).
    Анотація - це короткий виклад основної суті, змісту статті, твору, роботи з обов'язковою характеристикою їхньої спрямованості, цінності, призначення. Звичайно в анотації пишеться короткий висновок. Анотація пишеться на звороті картки, на якій ця робота зареєстрована. Анотація є основним і обов'язковим видом запису при вивченні.
    Цитата - це дослівна витримка з тексту, вислів автора, що приводиться для підтвердження деяких фактів і міркувань. Під цитатою обов'язково вказується прізвище автора.
    1.5. Заключна робота періоду підготовки. Вона зводиться головним чином до складання плану написання реферату відповідно до підібраного й вивченого матеріалу. Тільки після складання плану й накопичення достатньої кількості даних приступають до написання й оформлення реферату.

2. Підготовка реферату, складається з наступних етапів:

    2.1. Написання й оформлення титульного аркуша, на якому обов'язково пишеться тема реферату, а також назва інституту (організації), рік видання, прізвище автора та керівника і інші дані. Для кожної організації повинна бути єдина форма оформлення.
    2.2. Введення. У цій частині пишеться значимість теми, мети і завдання реферату. Для написання введення використовуються новітні літературні дані й результати власних досліджень.
    2.3. Літературний огляд є спеціальною частиною реферату в якій приводяться всі зібрані автором літературні дані, показується ступінь вивченості порушеної теми, викладаються попередні відповіді на питання та завдання, поставлені в першій частині або введенні реферату.
    2.4. Методики роботи пишуться при написанні автореферату, коли для одержання відповідей на поставлені питання приводяться власні дослідження. У методиках вказується дослідний і піддослідний матеріали, строки і умови експерименту.
    2.5. Власні дослідження включають всі дані, отримані в результаті досвідів. Власні дослідження викладаються із застосуванням схем, таблиць, графіків, малюнків, фотографій.
    2.6. Аналіз літературних і експериментальних даних приводиться шляхом зіставлення положень і фактів, що приводяться в рефераті в літературному огляді й власних дослідженнях.
    2.7. Узагальнення. У цій частині узагальнюються літературні дані й результати власних досліджень, Узагальнення робиться у вигляді висновку, виводів, тез.
    Висновок - це коротке узагальнення основних достовірних даних і фактів.
    Виводи - це узагальнення кожного безсумнівного факту окремо, коли фактів багато. Виводи повинні бути гранично короткими й чіткими відповідями на завдання реферату
    Тези - являють собою короткі або розгорнуті висновки із вступною, що пояснює, що обґрунтовує та заключною частинами роботи. Тези включають виклад основних положень всієї наукової праці від початку до кінця.
    2.8. Рекомендації або практичні пропозиції. Пишуться в тому випадку, коли викладені в рефераті положення можуть бути використовуватися слухачами або читачами реферату у своєму житті й практичній діяльності.
    2.9. Список використаної літератури. Це один з важливих елементів реферату, що дозволяє перевірити автора й допомагає відшукати основну літературу, у якій можна одержати відповіді на питання, що цікавлять, якщо ці питання не розкриті в рефераті, але цікавлять читача.
    Існують наступний порядок реєстрації й оформлення літератури: вказуються прізвище й ініціали автора, назва книги або статті, номер тому або випуску, рік і місце видання, сторінки.
    Рік видання пишуть за прізвищем і ініціалами автора. Прізвище іноземного автора пишеться на українській, а в дужках - в іноземній транскрипції. Зміст або план у рефератах вказується не завжди.

Навігація

Як знайти реферат? Як написати реферат? Як оформити реферат? Перекладач Перевірка правопису ВНЗ України Пошук по сайту Запит на реферат Статистика Топ 20 Допомога проекту Порекомендувати сайт Авторські права Реклама на сайті Зворотний зв’язок Про сайт

Дозвілля

Онлайн ігри Онлайн радіо Онлайн ТБ Гороскопи Приколи Анекдоти Карти Google Планета Земля

Допоможи іншим

Довелося самому робити реферат? Є український підручник або методичка? Тоді допоможи іншим полегшити навчання, додай реферат або підручник у базу сайту.

Карти України

Карти України