У базі 27618 реферата, 364 підручника

Як оформити реферат?

Що таке реферат?
Що таке курсова, дипломна робота?
Вимоги до оформлення рефератів, курсових та дипломних робіт
Приклади оформлення списку використаних джерел (літератури)

Що таке реферат?

Реферат - цей термін використовується для назви:
1) короткого усного або письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;
2) доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Реферат готується за одним або кількома джерелами. У ньому автор подає чужі і власні думки. У рефераті потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Реквізити:
1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
2. Назва закладу, в якому навчається автор.
3. Назва кафедри, на якій виконано роботу.
4. Заголовок (тема реферату).
5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь керівника роботи.
6. Місце і рік написання.
7. Текст, який складається з:
   • вступу;
   • основної частини;
   • висновків.
8. Список використаної літератури.

Реквізити 1-6 зазначаються на титульній сторінці. Зразок оформлення титульної сторінки можна завантажити тут.

Що таке курсова, дипломна робота?

Наукова робота (курсова, дипломна) - це письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел.

Наукові роботи пишуться для виявлення знання студентів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання (закінчення курсу або повного циклу навчання у вузі). Вони підлягають обов’язковому оцінюванню, результати якого фіксуються у відповідних документах (наприклад, протоколах).

За формою подання матеріалу курсова та дипломна роботи подібні до реферату, але за обсягом повинні бути більшими (курсова – 25-30, а дипломна – 50-70 друкованих сторінок).

Реквізити:
1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
2. Назва закладу, в якому навчається автор.
3. Назва циклової комісії, на якій виконано роботу.
4. Заголовок (тема реферату).
5. Прізвище, ім’я, по батькові особи, що пише реферат.
6. Назва факультету і номер групи, де навчається автор.
7. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь керівника роботи.
8. Місце і рік написання.
9. Текст, який складається з:
   • вступу;
   • основної частини;
   • висновків.
10. Список скорочень.
11. Бібліографія та/або список використаних джерел.
12. Додатки (схеми, таблиці, графіки, креслення, словники тощо).

Реквізити 1-8 зазначаються на титульній сторінці.

Вимоги до оформлення рефератів, курсових та дипломних робіт

Реферат друкується на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 1.8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (інакше кажучи, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача.

Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.

Заголовки розділів необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому кутку сторінки без крапки.

Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1., 2., 3.

У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3.

Таблиці та малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер малюнку, розділені крапкою. Наприклад: малюнок 1.5. (5 малюнок першого розділу). Кожний малюнок повинен мати назву. Слово "малюнок", його номер і назву розміщують під малюнком таким чином: Малюнок 1.5. Організаційна схема управління (без крапки в кінці).

P.S. Правила, стандарти, вимоги - це, звісно, дуже добре, проте не варто сильно заморочуватись, адже не всі викладачі настільки прискіпливо ставляться до оформлення рефератів, курсових та дипломних робіт.

Приклади оформлення списку використаних джерел (літератури)

Монографії (один, два або три автори) Василенко М.В.Теорія інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1992. – 430с.

Афанасьев В.В., Василько О.Н. Расчёты на програмируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат., 1992. – 190с.

Меліков А.З., Іванов В.М., Рюмін Н.А. Математичні моделі багатопотокових систем обслуговування. – К.: Техніка, 1998. – 265с.
Чотири автори Основы создания гибких автоматизированых производств / Л.А.Сидоров, Л.В. Адамович, В.Т.Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.И. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144с.
П'ять і більше авторів Системный анализ / Н.И. Белоус, Е.И. Вишняков, В.Ю.Левин и др. – М.: Экономика, 1995. – 620с.
Багатотомні видання Історія України: у 8т. – К.: Основи, 2004. – Т. 2. – 530с.
Перекладені видання Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 963с.
Збірник наукових праць Вычислительная и прикладная математика. Сб. науч. раб. – К.: Либідь, 1996. – 85с.
Статті з журналів, інших часописів Нижник Н.Р. Синергетично - рефлексивна модель соціальної самоорганізації та управління // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2003. - №3. – С.5-14.
Енциклопедії Юридична енциклопедія: у 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шученко (голова ред. кол.) та ін. – К.: "Укр.енцикл.", 2001. – Т. 3. – 530с.

Навігація

Як знайти реферат? Як написати реферат? Як оформити реферат? Перекладач Перевірка правопису ВНЗ України Пошук по сайту Запит на реферат Статистика Топ 20 Допомога проекту Порекомендувати сайт Авторські права Реклама на сайті Зворотний зв’язок Про сайт

Дозвілля

Онлайн ігри Онлайн радіо Онлайн ТБ Гороскопи Приколи Анекдоти Карти Google Планета Земля

Допоможи іншим

Довелося самому робити реферат? Є український підручник або методичка? Тоді допоможи іншим полегшити навчання, додай реферат або підручник у базу сайту.

Анекдот

Встречаются лицо(л) и задница(з).
Л: Послушай , меня все время мажут дорогими кремами , делают
массаж , подтяжки , а все равно то прыщ соскочит , то
морщинка , а с тобой никогда ничего не делают и ты
такая гладкая . Открой секрет.
З: А ты сри на все!!!

Інші анекдоти